Voorwaarden

Boekenfonds Elisabeth Grent / F.J.A.M. van der Helm

Het Boekenfonds Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helm houdt zich bezig met het subsidiëren van boeken op (cultuur) historisch gebied. Het regiofonds beperkt zich tot men name West-Friesland en de streek Hoek van Holland – Leiden – Alphen – Rotterdam

De subsidieaanvragers dienen aan de volgende eisen te voldoen:

-onderwerp : (cultuur)historische aard

-regio : 1. West-Friesland 2. gebied tussen Hoek van Holland – Leiden – Alphen – Rotterdam

-offerte : een offerte van de uitgeverij dient te worden meegestuurd

-begroting : met zowel de inkomsten als de uitgaven

-kosten : begrotingen waarin auteurs- en onderzoekskosten voorkomen, worden niet in behandeling genomen

-jaarboeken : jaarboeken en regelmatig verschijnende periodieken komen niet voor subsidie in aanmerking

-aanvrager : deze dient bij voorkeur een rechtspersoon te zijn (b.v. drukkerij, uitgeverij, historische vereniging e.d.)

aanvrager : boeken mogen niet ‘om- niet’ worden verspreid

-een boek in romanvorm is voor subsidie uitgesloten

Met behulp van een aanvraagformulier kunt U de subsidie indienen.

-informatie : nadere specifieke informatie kunt U vragen bij BoekenfondsEGFH@hotmail.com

-aanvraagformulier: deze kunt U aanvragen bij BoekenfondsEGFH@hotmail.com

 ab